Tidligere stillede spørgsmål

Har du et spørgsmål der ikke fremgår af listen – send os en besked!

Typisk vil det tage en dag, det afhænger også hvilken farve og den generelle luftfugtighed.

I priserne er påregnet både materialer, løn til vores ansatte, slidtage på værktøj og transport. Derudover kan du være sikker på, at du får en kvalitetsløsning.

Det forpligter at yde kvalitet. Alle medlemmer af Danske Malermestre er derfor omfattet af Håndværkets Ankenævn og Danske Malermestres garantiordning, der har til formål at sikre kunderne et håndværksmæssigt korrekt udført malerarbejde. Lever malerarbejdet af en eller anden grund ikke op til Deres forventninger, har De adgang til at indbringe sagen for Håndværkets Ankenævn. Ankenævnet vil i første omgang give Danske Malermestre 4 uger til at løse sagen. Hvis ikke det lykkes, vil Ankenævnet tage stilling til sagen. Får De medhold i Deres klage, er vores medlem forpligtet til at efterkomme Ankenævnets afgørelse. Hvis vort medlem mod forventning ikke retter sig efter Ankenævnets afgørelse, vil Danske Malermestres garantiordning sørge for at Ankenævnets afgørelse fuldbyrdes, enten ved at sørge for, at manglerne udbedres af et andet medlem eller ved at udbetale et beløb svarende til Ankenævnts vurdering af manglerne. Det gælder dog ikke, hvis sagen drejer sig om prisen på det udførte malerarbejde. I den situation er der ingen dækning fra garantiordningen. Garantiordningen dækker op til 100.000 kr. i udbedringsomkostninger og kun hvis der klages over arbejdet, inden der er gået et år fra det er faktureret til Dem. Vi er stolte af at kunne fortælle, at det er yderst sjældent, at der rejses garantisager over for medlemmer af Danske Malermestre. Det dækker Garantiordningen Klageberettigede og dermed dækket af garantiordningen er: Private forbrugere, der som ejere får udført malerarbejde i egen bolig eller sommerhus. Private forbrugere, der som lejere eller andelshavere får udført malerarbejde i egen bolig for egen regning. I alle tilfælde er det en forudsætning for garantiordningens anvendelse at aftalen om udførelse af malerarbejde er indgået direkte mellem de ovennævnte klageberettigede og medlemmet af Danske Malermestre. Garantiordningen dækker mangler ved egentligt bygningsmalerarbejde og skiltemalerarbejde samt arbejde, der naturligt og sædvanligt hører herunder. Garantiordningen dækker dog ikke afrensning og maling af tage. Det er en forudsætning for garantiordningens anvendelse, at udgifter til udbedring ikke overstiger kr. 100.000,00 inkl. moms, og at der klages over arbejde, hvor faktura er udstedt mindre end et 1 år før klagen. Sager af større omfang henvises til civilretslig behandling. (Fra Danske MalerMestre )

Det behøver du ikke. Vi kan sagtens arbejde selvom der ikke er nogen hjemme. Hvis der er behov for vi selv låser os ind, eller låser af efter os, så finder vi sammen ud af det.

Flügger, Nordsjö, Sigma, Dyrup eller Beck & Jørgensen. Det hele afhænger af opgaven. Vi har kunder som selv vælger sit produkt. Ved større opgaver, samarbejder vi med en konsulent vedrørende vejledning i produkter, så kunden og opgaven får de helt rigtige produkter

Vil du gerne i kontakt med os?

Vi er altid til at få en uforpligtende snak med. Kontakt os nu, for at booke et møde med os, hvor vi gennemgår dit projekt.